product

ป้ายพร้อพ (Prop)

ป้ายพร้อพ (Prop) ป้ายถือ ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ไดคัท ป้ายทรู้ป ป้ายประกอบฉาก ป้ายเชียร์ ราคาถูก ป้ายประท้วง ป้ายเดินขบวน ป้ายโปรโมท ป้ายโปรโมชั่น ราคา ถูก
ป้ายพร้อพ (Prop) ป้ายถือ ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ไดคัท ป้ายทรู้ป ป้ายประกอบฉาก ป้ายเชียร์ ราคาถูก ป้ายประท้วง ป้ายเดินขบวน ป้ายโปรโมท ป้ายโปรโมชั่น ราคา ถูก
ป้ายพร้อพ (Prop) ป้ายถือ ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ไดคัท ป้ายทรู้ป ป้ายประกอบฉาก ป้ายเชียร์ ราคาถูก ป้ายประท้วง ป้ายเดินขบวน ป้ายโปรโมท ป้ายโปรโมชั่น ราคา ถูก
ป้ายพร้อพ (Prop) ป้ายถือ ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ไดคัท ป้ายทรู้ป ป้ายประกอบฉาก ป้ายเชียร์ ราคาถูก ป้ายประท้วง ป้ายเดินขบวน ป้ายโปรโมท ป้ายโปรโมชั่น ราคา ถูก
ป้ายพร้อพ (Prop) ป้ายถือ ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ไดคัท ป้ายทรู้ป ป้ายประกอบฉาก ป้ายเชียร์ ราคาถูก ป้ายประท้วง ป้ายเดินขบวน ป้ายโปรโมท ป้ายโปรโมชั่น ราคา ถูก
ป้ายพร้อพ (Prop) ป้ายถือ ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ไดคัท ป้ายทรู้ป ป้ายประกอบฉาก ป้ายเชียร์ ราคาถูก ป้ายประท้วง ป้ายเดินขบวน ป้ายโปรโมท ป้ายโปรโมชั่น ราคา ถูก
ป้ายพร้อพ (Prop) ป้ายถือ ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ไดคัท ป้ายทรู้ป ป้ายประกอบฉาก ป้ายเชียร์ ราคาถูก ป้ายประท้วง ป้ายเดินขบวน ป้ายโปรโมท ป้ายโปรโมชั่น ราคา ถูก
ป้ายพร้อพ (Prop) ป้ายถือ ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ไดคัท ป้ายทรู้ป ป้ายประกอบฉาก ป้ายเชียร์ ราคาถูก ป้ายประท้วง ป้ายเดินขบวน ป้ายโปรโมท ป้ายโปรโมชั่น ราคา ถูก
ป้ายพร้อพ (Prop) ป้ายถือ ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ไดคัท ป้ายทรู้ป ป้ายประกอบฉาก ป้ายเชียร์ ราคาถูก ป้ายประท้วง ป้ายเดินขบวน ป้ายโปรโมท ป้ายโปรโมชั่น ราคา ถูก
ป้ายพร้อพ (Prop) ป้ายถือ ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ไดคัท ป้ายทรู้ป ป้ายประกอบฉาก ป้ายเชียร์ ราคาถูก ป้ายประท้วง ป้ายเดินขบวน ป้ายโปรโมท ป้ายโปรโมชั่น ราคา ถูก
ป้ายพร้อพ (Prop) ป้ายถือ ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ไดคัท ป้ายทรู้ป ป้ายประกอบฉาก ป้ายเชียร์ ราคาถูก ป้ายประท้วง ป้ายเดินขบวน ป้ายโปรโมท ป้ายคอนเสิร์ต ป้ายโปรโมชั่น ราคา ถูก
ป้ายพร้อพ (Prop) ป้ายถือ ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ไดคัท ป้ายทรู้ป ป้ายประกอบฉาก ป้ายเชียร์ ราคาถูก ป้ายประท้วง ป้ายเดินขบวน ป้ายโปรโมท ป้ายคอนเสิร์ต ป้ายโปรโมชั่น ราคา ถูก

ป้ายพร้อพ (Prop)


ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษี
รายละเอียดสินค้า
ป้ายคำพูด ป้ายพีพีบอร์ด ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ป้ายพีวีซีบอร์ด ป้ายถือ ป้ายทรู้ป ป้ายพร็อพ ป้ายเชียร์ พิมพ์สติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ป้ายคำพูด ป้ายพร็อพ เป็นป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ทำโดยใช้วัสดุสติ๊กเกอร์คุณภาพดี สติกเกอร์พิมพ์ด้วยหมึกระบบ 6 สี คุณภาพสูงสุด 1440DPI ทำให้ภาพสีสวยสด คมชัด รีดลงบนวัสดุ Future Board/PP Board/PVC Board/Foam Bord ทำได้หลายขนาด ตามความต้องการของลูก...
รายละเอียดสินค้า
เลื่อนอ่านข้อมูลด้านล่าง

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสั่งสะดวกทักไลน์เลยนะคะ

ป้ายคำพูด ป้ายพีพีบอร์ด ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ป้ายพีวีซีบอร์ด ป้ายถือ ป้ายทรู้ป ป้ายพร็อพ ป้ายเชียร์ พิมพ์สติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด

ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ป้ายคำพูด ป้ายพร็อพ เป็นป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ทำโดยใช้วัสดุสติ๊กเกอร์คุณภาพดี สติกเกอร์พิมพ์ด้วยหมึกระบบ 6 สี คุณภาพสูงสุด 1440DPI ทำให้ภาพสีสวยสด คมชัด รีดลงบนวัสดุ Future Board/PP Board/PVC Board/Foam Bord ทำได้หลายขนาด ตามความต้องการของลูกค้า สามารถ ไดคัท ตามรูปทรงที่ต้องการได้ ป้ายฟิวเจอร์บอร์ดเป็น สื่อโฆษณา อีกประเภทที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากทำได้หลากหลายรูปทรงและสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายประเภท อาทิ ทำป้ายตกแต่งร้านเป็นตัวการ์ตูน ชื่อร้าน หรือรูปต่างๆ ใช้เป็นป้ายเมนู ป้ายโปรโมชั่น ตกแต่งผนังร้าน ตกแต่งบูธ ทำป้ายโลโก้ ป้ายถือ ป้ายพร็อพสำหรับถ่ายรูป ป้ายคำพูด ป้ายเชียร์ต่างๆ นอกจากสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายแล้วป้ายฟิวเจอร์บอร์ดหรือป้ายโฟมบอร์ดยังมีน้ำหนักเบา ขนย้ายสะดวก ได้คัทตามรูปทรงได้ตามต้องการ ราคาไม่แพง ใช้งานได้หลากหลายคุณภาพคุ้มค่าเกินราคาแน่นอน

ป้าย PP บอร์ด ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ป้าย PVC บอร์ด ป้ายถือ ป้ายทรู้ป ป้ายพร้อพ ป้ายเชียร์

 

ป้าย PP บอร์ด ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ป้าย PVC บอร์ด ป้ายถือ ป้ายทรู้ป ป้ายพร้อพ ป้ายเชียร์

ป้าย PP บอร์ด ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ป้าย PVC บอร์ด ป้ายถือ ป้ายทรู้ป ป้ายพร้อพ ป้ายเชียร์

ป้าย PP บอร์ด ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ป้าย PVC บอร์ด ป้ายถือ ป้ายทรู้ป ป้ายพร้อพ ป้ายเชียร์

ป้ายทรู้ป ป้ายโปรโมท

พีพีบอร์ดไดคัท พีวีซีบอร์ดไดคัท


พีพีบอร์ดไดคัท ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ป้ายตกแต่งบูธ

ป้ายพีพีบอร์ดไดคัท ป้ายพีวีซีบอร์ด ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด สวยๆ

ป้ายพีพีบอร์ด ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ป้ายรางวัล

ป้ายคำพูด ป้ายเชียร์ ป้ายพร็อพ

ป้ายรางวัล ป้ายคำพูด ป้ายเชียร์ ป้ายพร็อพ

ป้ายรางวัล ป้ายคำพูด ป้ายเชียร์ ป้ายพร็อพ

ป้ายคำพูด ป้ายเชียร์ ป้ายพร็อพ ป้ายทรู้ป ป้ายคาราวาน

ป้ายรางวัล ป้ายคำพูด ป้ายเชียร์ ป้ายพร็อพ ป้ายทรู้ป

ป้ายคำพูด ป้ายเชียร์ ป้ายรถแห่

สนใจทำสื่อตกแต่ง งานอีเว้นท์ ออกบูธ หลากหลายชนิด อาทิ Vinyl Banner, Tent Card, Standee, Roll up, X-Stand, J-Flag, Backdrop, Coupon, Wobbler, ป้ายทรู้ป, ป้ายเชียร์, กล่องชิงโชค ฯลฯ สีสันสวยงามงานไวไปเร่งขายทำกำไรกันได้เลยจ้า งานพิมพ์เนี้ยบด้วยระบบหมึก 6 สี CcMmYK ที่ให้เฉดสีสันสันที่กว้างกว่า เหมาะกับภาพอาหาร ภาพสีผิว ภาพวิว ภาพผลิตถัณฑ์สีสันสด ๆ  

ติดต่อได้เลย บริษัท ออคโทพุส มีเดีย โซลูชันส์ มั่นใจเราได้เพราะคือ "ทีมการตลาดของคุณ" 081-776-8329 หรือ LINE ID: @OctopusDesign

ติดตามชมผลงานของแต่ละแผนกของบริษัทเราได้ที่ fb.com/OctopusMediaSolutions

line@ สติ๊กเกอร์ แชทกับเรา facebook ดูผลงาน

ราคาสินค้าเริ่มต้นที่

*ราคายังไม่รวม VAT
200.00 บาท
200.00 บาทต่อชิ้น