product.temp2

ป้ายขอ อย. ผลิต นำเข้า

ป้ายสถานที่ขำเข้าเครื่องมือแพทย์ ป้ายสถานที่ขายยา ป้ายสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ ป้ายขอ อย. อะคริลิค ยื่นขอ อย. ราคาถูก
ป้ายสถานที่ขำเข้าเครื่องมือแพทย์ ป้ายสถานที่ขายยา ป้ายสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ อะคริลิค ยื่นขอ อย. ราคาถูก
ป้ายอะคริลิกติกสติ๊กเกอร์ ป้ายอย ป้ายอะคริลิกราคาถูก ป้ายสถานที่ขายยาปัจจุบัน ป้ายสอบถามค่ารักษาพยาบาลได้ที่นี่ สติกเกอร์โฮโลแกรม อะคริลิกติดสติ๊กเกอร์
ป้ายอะคริลิกติกสติ๊กเกอร์ ป้ายอย ป้ายอะคริลิกราคาถูก ป้ายสถานที่ขายยาปัจจุบัน อะคริลิกติดสติ๊กเกอร์ Acrylic ดัดโค้ง ป้าย อย ป้ายตั้งอะครลิก ป้ายขออย.
ป้ายอะคริลิกติกสติ๊กเกอร์ ป้ายอย ป้ายอะคริลิกราคาถูก ป้ายสถานที่นำเข้าอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรสีฟ้า ป้ายยื่นขออนุญาตอย. อะคริลิกติดสติ๊กเกอร์
ป้ายอะคริลิกติกสติ๊กเกอร์ ป้ายอย ป้ายอะคริลิกราคาถูก ป้ายคลินิกเวชกรรม การขออนุญาตเปิดคลิกนิก ป้ายสถานที่ขายยาปัจจุบัน ป้าย อย อะคริลิกติดสติ๊กเกอร์
ป้ายอะคริลิกติกสติ๊กเกอร์ ป้ายอย ป้ายอะคริลิกราคาถูก ป้ายสถานที่เก็บอาหารสีเขียว อะคริลิกติดสติ๊กเกอร์ Acrylic ทำป้าย
ป้ายอะคริลิกติกสติ๊กเกอร์ ป้ายอย ป้ายอะคริลิกราคาถูก บริษัทไทยสหเภสัชจำกัด ป้ายเภสัช ป้ายสถานที่ขายยาปัจจุบัน อะคริลิกติดสติ๊กเกอร์
ป้ายอะคริลิกติกสติ๊กเกอร์ ป้ายอย ป้ายอะคริลิกราคาถูก ป้ายสถานที่ผลิตอาหาร ยื่นขอ อย อะคริลิกติดสติ๊กเกอร์
ป้ายอะคริลิกติกสติ๊กเกอร์ ป้ายอย ป้ายอะคริลิกราคาถูก ป้ายห้องบรรจุ ผสม ป้ายคลินิกเวชกรรม อะคริลิกติดสติ๊กเกอร์
ป้ายอะคริลิกติกสติ๊กเกอร์ ป้ายอย ป้ายอะคริลิกราคาถูก ป้ายสถานที่ผลิตอาหาร บริษัทคอมมอนซูม ป้าย อย อะคริลิกติดสติ๊กเกอร์
ป้ายอะคริลิกติกสติ๊กเกอร์ ป้ายอย ป้ายอะคริลิกราคาถูก ป้ายห้องพักขยะ อะคริลิกติดสติ๊กเกอร์ ไม่มีขั้นต่ำ จัดส่งทั่วประเทศ

รายละเอียดสินค้า

ป้ายขอ อย. ผลิต นำเข้า


รายละเอียดสินค้า
ป้ายขออนุญาต อย. สถานที่นำเข้า ผลิต เก็บรักษาอาหาร เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง อาหารสัตว์ การผลิตหรือนำเข้าอาหารเพื่อจำหน่ายต้องขออนุญาต อย. 2 ขั้นตอน คือ "ขออนุญาตสถานที่" และ "ขออนุญาตผลิตภัณฑ์" ​1. การขออนุญาตสถานที่ แบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ ขอสถานที่ผลิตอาหาร (กรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน) ขอใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีเข้าข่ายโรงงาน) ขอใบอนุญาตนำเข้า (กรณีเป็นผู้นำเข้า) ​2. การขออนุญาตผ... อ่านต่อ...
ดูรูปตัวอย่างเพิ่มเติม

หรือสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สั่งสะดวกทักไลน์เลยนะคะ

สั่งซื้อสินค้านี้


ระบุจํานวนที่ต้องการสั่งซื้อ

ป้ายขอ อย. ผลิต นำเข้า

ป้ายขออนุญาต อย. สถานที่นำเข้า ผลิต เก็บรักษาอาหาร เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง อาหารสัตว์

การผลิตหรือนำเข้าอาหารเพื่อจำหน่ายต้องขออนุญาต อย. 2 ขั้นตอน คือ

"ขออนุญาตสถานที่" และ "ขออนุญาตผลิตภัณฑ์"

1. การขออนุญาตสถานที่ แบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ

 • ขอสถานที่ผลิตอาหาร (กรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน)

 • ขอใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีเข้าข่ายโรงงาน)

 • ขอใบอนุญาตนำเข้า (กรณีเป็นผู้นำเข้า)

2. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์

    ผลิตภัณฑ์อาหารบางประเภท นอกจากมีใบอนุญาตผลิตอาหารหรือนำเข้าแล้วยังไม่สามารถจำหน่ายได้ ต้องทำการขออนุญาต "เลข อย." หรือ "เลขสารบบอาหาร" จึงจะสามารถจำหน่ายสู่ตลาดได้

ป้ายอะคริลิกติดสติกเกอร์ ป้ายขออนุญาต อย.

ป้าย อย. สถานที่เก็บรักษาเครื่องสำอางสีแดง ป้ายขออนุญาต สถานที่ผลิตอาหารสีน้ำเงิน ป้าย Acrylic ติดสติ๊กเกอร์

 3. การจัดทำป้ายชื่อคลินิก

 • คลินิกเวชกรรม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม พื้นสีขาวตัวอักษรสีเขียว
 • คลินิกทันตกรรม พื้นสีขาวตัวอักษรสีม่วง
 • คลินิกการพยาบาลและผดุงคครภ์ พื้นสีขาวตัวอักษรสีฟ้า
 • คลินิกกายภาพบำบัด พื้นสีขาวตัวอักษรสีชมพู
 • คลินิกเทคนิคการแพทย์ พื้นสีขาวตัวอักษรสีเลือดหมู
 • คลินิกการแพทย์แผนไทย คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พื้นสีขาวตัวอักษรสีน้ำเงิน
 • คลินิกการประกอบโรงศิลปะ ได้แก่ สาขากิจกรรมบำบัด สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก สาขารักสีเทคนิค สาขาจิตวิทยาคลินิก สาขากายอุปกรณ์ สาขาการแพทย์แผนจีน พื้นสีขาวตัวอักษรสีน้ำตาล

   ร้านทำป้ายชื่อคลินิก ป้ายอย ป้ายคลินิกเวชกรรม ป้าย Acrylic ติดสติ๊กเกอร์ ป้ายยื่นขออย. ป้ายขออนุญาต อย. ป้ายสถานที่น้ำเข้าอาหาร ป้ายคลินิกเวชกรรม คลิกนิอกทัตกรรม ป้ายหน้าร้าน คลินิกการแพทย์แผนไทย 

   ยินดีให้คำปรึกษาตั้งแต่ทำไฟล์จนถึงขั้นตอนการผลิต เรามีประสบการณ์การรับทำป้าย ไม่ว่าจะเป็นป้ายขออนุญาตสถานที่นำเข้าอาหาร สถานที่นำเข้าเครื่องสำอาง สถานที่นำเข้าเครื่องมือแพทย์ ป้ายสถานที่ผลิตอาหาร สถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ สถานที่ผลิตเครื่องสำอาง สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ ป้ายสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ สถานที่เก็บรักษาเครื่องสำอาง สถานที่เก็บรักษาอาหาร สถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์ 

   ถ้าคิดไม่ออก ทำป้ายที่ไหนดี นึกถึงออคโทพุส เราเชี่ยวชาญการทำป้ายทุกชนิด ติดต่อ LINE @ : @octopusdesign หรือ 081 776 8329

   การผลิตหรือนำเข้าอาหารเพื่อจำหน่ายต้องขออนุญาต อย. 2 ขั้นตอน คือ

   "ขออนุญาตสถานที่" และ "ขออนุญาตผลิตภัณฑ์"

   1. การขออนุญาตสถานที่ แบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ

   • ขอสถานที่ผลิตอาหาร (กรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน)

   • ขอใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีเข้าข่ายโรงงาน)

   • ขอใบอนุญาตนำเข้า (กรณีเป็นผู้นำเข้า)

   2. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์

       ผลิตภัณฑ์อาหารบางประเภท นอกจากมีใบอนุญาตผลิตอาหารหรือนำเข้าแล้วยังไม่สามารถจำหน่ายได้ ต้องทำการขออนุญาต "เลข อย." หรือ "เลขสารบบอาหาร" จึงจะสามารถจำหน่ายสู่ตลาดได้

   ป้ายอะคริลิกติดสติกเกอร์ ป้ายขออนุญาต อย.

   ป้าย อย. สถานที่เก็บรักษาเครื่องสำอางสีแดง ป้ายขออนุญาต สถานที่ผลิตอาหารสีน้ำเงิน ป้าย Acrylic ติดสติ๊กเกอร์

    3. การจัดทำป้ายชื่อคลินิก

   • คลินิกเวชกรรม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม พื้นสีขาวตัวอักษรสีเขียว
   • คลินิกทันตกรรม พื้นสีขาวตัวอักษรสีม่วง
   • คลินิกการพยาบาลและผดุงคครภ์ พื้นสีขาวตัวอักษรสีฟ้า
   • คลินิกกายภาพบำบัด พื้นสีขาวตัวอักษรสีชมพู
   • คลินิกเทคนิคการแพทย์ พื้นสีขาวตัวอักษรสีเลือดหมู
   • คลินิกการแพทย์แผนไทย คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พื้นสีขาวตัวอักษรสีน้ำเงิน
   • คลินิกการประกอบโรงศิลปะ ได้แก่ สาขากิจกรรมบำบัด สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก สาขารักสีเทคนิค สาขาจิตวิทยาคลินิก สาขากายอุปกรณ์ สาขาการแพทย์แผนจีน พื้นสีขาวตัวอักษรสีน้ำตาล

     ร้านทำป้ายชื่อคลินิก ป้ายอย ป้ายคลินิกเวชกรรม ป้าย Acrylic ติดสติ๊กเกอร์ ป้ายยื่นขออย. ป้ายขออนุญาต อย. ป้ายสถานที่น้ำเข้าอาหาร ป้ายคลินิกเวชกรรม คลิกนิอกทัตกรรม ป้ายหน้าร้าน คลินิกการแพทย์แผนไทย 

     ยินดีให้คำปรึกษาตั้งแต่ทำไฟล์จนถึงขั้นตอนการผลิต เรามีประสบการณ์การรับทำป้าย ไม่ว่าจะเป็นป้ายขออนุญาตสถานที่นำเข้าอาหาร สถานที่นำเข้าเครื่องสำอาง สถานที่นำเข้าเครื่องมือแพทย์ ป้ายสถานที่ผลิตอาหาร สถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ สถานที่ผลิตเครื่องสำอาง สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ ป้ายสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ สถานที่เก็บรักษาเครื่องสำอาง สถานที่เก็บรักษาอาหาร สถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์ 

     ถ้าคิดไม่ออก ทำป้ายที่ไหนดี นึกถึงออคโทพุส เราเชี่ยวชาญการทำป้ายทุกชนิด ติดต่อ LINE @ : @octopusdesign หรือ 081 776 8329

     ">
     line@ สติ๊กเกอร์ แชทกับเรา facebook ดูผลงาน google เกี่ยวกับเรา

     ราคาสินค้าเริ่มต้นที่

     *ราคายังไม่รวม VAT
     860.00 บาท
     860.00 บาท ต่อชิ้น