Support - บริการลูกค้าองค์กร งานป้าย สติ๊กเกอร์ ฉลากสินค้า

 • นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

  มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง www.octopus.co.th จะ...
 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

  www.octopus.co.th ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของบริษัท ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษั...
 • นโยบายด้านความปลอดภัย

  เว็บไซต์ www.octopus.co.th ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จ...
 • นโยบายการคืนสินค้า

  เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ...
 • นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ

  เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ มีค่าดำเนินการ 50...
 • บริการลูกค้าองค์กร ทำป้ายโฆษณา

  บริการลูกค้าองค์กร ทำป้ายโฆษณา
  ป้ายโลโก้ ป้ายร้าน ป้ายไวนิล ป้ายสติกเกอร์ ฉลากสติกเกอร์ พิเศษสำหรับลูกค้าองค์กร (Corporate Account) สามารถรับเอกสิทธิ์การดูแลจากทีม Customer Relations ของเรา ท่านสามารถแอดไลน์ LINE ID : @OctopusDesign เพื่อนำส่งเอกสาร ใบภพ. 20 และหนังสือรับรองบริษัท เพื่อดำเนินการ Register บริษัทของท่านเข้าสู่กลุ่มลูกค้าธุรกิจของเรา
line ico fb ico google ico