อย่าให้สื่อที่ไม่มีคุณค่ามาทำลายแบรนด์

การสร้างแบรนด์ธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้น ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งก็คือ การใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมาย เกิดการรับรู้ เข้าใจในตัวตนของแบรนด์ เกิดพลังความรู้สึกต่าง ๆ ที่ทำให้อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์นั้น ๆ แต่ธุรกิจของคุณอาจต้องพบเจอกับความล้มเหลว ถ้าหากว่าสื่อที่คุณใช้ไม่สามารถแสดงออกถึงตัวตนของแบรนด์ออกมาได้ ผู้คนไม่สามารถแยกออกได้ว่าแบรนด์ของคุณแตกต่างอย่างไรกับคู่แข่งที่อยู่ในตลาด ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้การใช้สื่อไม่ประสบความสำเร็จก็มีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ส่งสารหรือผู้สร้างสรรค์สื่อเป็นคนที่ขาดความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่จะสื่อสาร ไม่สามารถตีโจทย์ออกได้ว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่จะสื่อไปยังผู้บริโภคให้ได้รับรู้ ไม่มีทักษะความชำนาญและความคิดสร้างสรรค์ในการใช้สื่อ ให้ผู้คนรับรู้และเข้าใจได้โดยง่าย เกิดความประทับใจและเกิดการจดจำในเวลาอันสั้น อย่างเช่น การสร้าง Brand CI  หากผู้สร้างสรรค์สื่อไม่สามารถที่จะถ่ายทอดตัวตนของแบรนด์ออกไปให้ผู้คนรับรู้ได้อย่างชัดเจนแล้ว ผู้คนก็จะไม่สามารถที่จะแยกความแตกต่างของแบรนด์นั้น ๆ ออกจากแบรนด์อื่น ๆ ได้เลย จนทำให้แบรนด์นั้น ๆ ดูคล้าย ๆ กันกับแบรนด์อื่นทั่วไปที่มีอยู่ในตลาด สุดท้ายแบรนด์ก็จะไม่มีความโดดเด่นและจะถูกกลืนหายไปในที่สุด หรือจะเป็นตัวสื่อเองที่ด้อยประสิทธิภาพมีคุณภาพต่ำ ก็ไม่สามารถที่จะทำให้ผู้ผลิตใช้องค์ประกอบต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์สื่อได้อย่างมีคุณภาพมากนักเช่นกัน

การเลือกผู้สร้างสรรค์สื่อที่มีฝีมือและประสบการณ์ มีความชำนาญในการทำงานและมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพอยู่ในมือจึงเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะช่วยให้แบรนด์นั้น ๆ แสดงออกถึงตัวตนของแบรนด์ให้ผู้คนได้รับรู้อย่างมีศิลปะ ทำให้ผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจในตัวแบรนด์ มีอารมณ์ความรู้สึกเช่นเดียวกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ สุดท้ายก็คือการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของแบรนด์นั่นเอง

โดยทางเราก็ได้ให้บริการด้านการออกแบบและผลิตสื่อโฆษณาทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นป้ายไวนิล, ป้ายบริษัท, ป้ายอะคริลิค, สติ๊กเกอร์, สติ๊กเกอร์ติดรถ, สติ๊กเกอร์ติดกระจก, สติ๊กเกอร์ติดผนัง, สติ๊กเกอร์สูญญากาศ, ธงญี่ปุ่น, ป้ายญี่ปุ่น, อุปกรณ์ออกบูธ, roll up, standee, backdrop, ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด, รับติดตั้งป้าย, รับผลิตป้าย, POSM, POP Display, หรือสื่อสิ่งพิมพ์การตลาดอื่นๆ ซึ่งเราเน้นการออกแบบและผลิตอย่างมีคุณภาพ จึงมั่นใจในผลลัพธ์ที่น่าพอใจได้เลย

line ico fb ico google ico