How-to

สื่อการตลาด-ณ-จุดขาย-posm-ทำการตลาดมีหน้าร้านต้องรู้

ในการทำธุรกิจสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยของการสร้างความสำเร็จที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ ซึ่งในยุคนี้ถือได้ว่าเป็นยุคที่ใครสามารถใช้สื่อเข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่าก็คือผู้ชนะ และรูปแบบของสื่อที่ได้รับความนิยม ณ เวลานี้ก็เห็นจะเป็นสื่อการตลาดที่เป็นดิจิตอลหรือออนไลน์ซึ่งหลายธุรกิจให้ความสนใจ แต่รู้หรือไม่ว่าในการทำการตลาดก็ยังจำเป็นที่จะต้องใช้สื่อ ณ จุดขาย (เรียกทับศัพท์กันหลากหลาย อาทิ สื่อ POSM หรือ Point of Sales Materials, สื่อ POS Display หรือ Point of Sales Display, สื่อ POP Display หรือ Point of Purchase Display) ที่พิมพ์จากร้านรับทำป้ายด้วยเช่นเดียวกัน แม้แต่เวลาที่ออกงานแสดงสินค้าซึ่งเป็นเพียงระยะสั้น...
Read more